Tréninky dětí

Nábory

Nábory pro děti od 5 do 10 let začínají od 5.9. od 30.9. 2019. Těšíme se na Vás 🙂

Veškeré dotazy ohledně tréninků směrujte na příslušné trenéry.

Tiger Taekwondo - Informace Přihláška do oddílu

Oddíl zodpovídá za děti pouze v době vyhrazené jejich tréninku:
Oddíl si vyhrazuje právo nenést zodpovědnost za děti, pokud zákonný zástupce nedodrží tento postup předání (převzetí) dětí : Zákonný zástupce dohlédne na dítě během převlékání v šatně a předá ho trenérovi před začátkem tréninku tak, že ho přivede do tělocvičny. Stejně tak proběhne i vyzvednutí dítěte na konci tréninku – zákonný zástupce si převezme dítě v tělocvičně.

S Sebou:
Oblečení do tělocvičny: tepláky, tričko. Láhev s pitím. V tělocvičně je položen speciální povrch, na kterém lze cvičit pouze v obuvi k tomu určené, tj. boty na Taekwondo, cvičky, vše s bílou podrážkou, nebo naboso. Sraz cvičenců je před tréninkem vždy v hlavním vestibulu u vrátnice.

Koncepce tréninku dětí:
Taekwondo není statický sport a je postaveno převážně na rychlosti a obratnosti, proto je značná část tréninku dětí věnována právě těmto dovednostem. Spolu s tréninkem síly a vytrvalosti tvoří asi 60% tréninku. Následuje trénink jednotlivých technik Taekwondo a jejich kombinací. Pozvolna, horizontu roku dochází k nácviku technik ve dvojicích, standardních situaci až ke sparingům. Po zvládnutí technik na určité úrovni je trénink oživen tréninkem sebeobrany. Trénink technik se provádí do vzduchu a zároveň dynamicky do kopacích terčů (lap)a dále ve dvojicích či skupinách. Z tohoto důvodu je u dětí velmi oblíben, protože od začátku do konce jsou stále v pohybu. Protože pro pokročilejší děti existuje možnost startů na soutěžích, náročnost tréninků se stupňuje, děti se vybíjí jak fyzicky tak psychicky a nedochází u nich k potřebá ventilace dovedností na ulici či veřejnosti.

Napsat komentář